Loading...

Прехрамбена индустрија МАКС

Добредојдовте

Основна ориентација на Макс е производство на високо-квалитетни и здрави производи врз основа на добрата пракса и на принципите на управување со квалитетот и безбедност на храната.


Покрај квалитетот и безбедността на храната посветени сме и на набавка на суровини со највисок квалитет, на квалитетна и навремена дистрибуција на нашите производи до потрошувачи.


Системот на Макс за управување со квалитет и безбедност на храната, како и континуираниот професионален развој на сите вработени целосно се базира на меѓународни и национални стандарди и прописи. Висок квалитет, посебно внимание кон едноставноста на подготовка и употреба, како и придонес кон здравјето на потрошувачите е наша постојана посветеност.


Не само сега туку и во иднина спремни сме со големо задоволство да продолжиме да ги исполнуваме желбите и потребите на нашите ценети потрошувачи, бидејки единствено нивната доверба ствара Макс квалитет.


Нашето Мото гласи: "зачинето задоволство".

Проценете сами.